Modely

Sonda teplotná 611 ku konvektomatu Orange

Popis produktu

jednobodová pokrmová teplotná sonda
pre konvektomaty Orange